Medezeggenschapsraad Stella Maris

 

De medezeggenschapsraad: personeel, leerlingen, ouders

De Wet Medezeggenschap Scholen geeft medezeggenschap aan ouders, leerlingen en personeel in alle zaken die de school betreffen. Voor een aantal zaken met betrekking tot de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. In de medezeggenschapsraad zitten zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen.

De gang van zaken rondom de medezeggenschap is vastgelegd in het MR-reglement en het medezeggenschapsstatuut.


Verkiezingen MR

Ieder jaar treedt een derde van de leden van de MR reglemantair af, zodat iedereen zich kandidaat kan stellen voor een zetel in de MR. Meer informatie over de verkiezingen en de kandidaatstelling volgt binnenkort.

Samenstelling MR 2016-2017

Subgeleding leerlingen
- Thijs Römlingh
- Suzanne Balemans
- Cornelie Erdbrink

Subgeleding ouders
- Frank Amory
- Guido Palm
- Han Roffelsen

De oudergeleding is bereikbaar via oudersmr@stellamariscollege.nl

Geleding personeel
- Bert Cortenraad (secretaris)
- Bert van Doorn (voorzitter)
- Sjos Frissen
- Hub Franssen
- Lou Heijnens
- Raymond Heuts

Notulen van de laatste jaren:

Schooljaar 2015-2016

Notulen 1e vergadering d.d. 16 sept 2015
Notulen 2e vergadering d.d. 14 okt 2015
Notulen 3e vergadering d.d. 11 nov 2015
Notulen 4e vergadering d.d. 16 dec 2015


Schooljaar 2014-2015

Notulen 1e vergadering d.d. 10 sept 2014
Notulen 2e vergadering d.d. 1 okt 2014
Notulen 3e vergadering d.d.
Notulen 4e vergadering d.d.
Notulen 5e vergadering d.d. 17 dec 2014

Notulen 6e vergadering d.d. 28 jan 2015

Notulen 7e vergadering d.d. 4 mrt 2015

Notulen 8e vergadering d.d. 22 mrt 2015

Notulen 9e vergadering d.d. 21 mei 2015
Notulen 10e vergadering d.d. 24 jun 2015
Notulen 11e vergadering d.d. 15 jul 2015
Notulen 12e vergadering d.d. 22 jul 2015

Schooljaar 2013-2014

Notulen 1e vergadering d.d. 11-09-2013
Notulen 2e vergadering d.d. 03-10-2013
Notulen 3e vergadering d.d. 30-10-2013
Notulen 4e vergadering d.d. 15-01-2014
Notulen 5e vergadering d.d. 12-02-2014
Notulen 6e vergadering d.d. 26-03-2014
Notulen 7e vergadering d.d. 14-04-2014
Notulen 8e vergadering d.d. 28-05-2014

Notulen 9e vergadering d.d. 30-06-2014