Hoog of meer begaafd

Het Stella Maris College is sinds 7 juni 2015 officieel Begaafdheidsprofielschool. De school onderschrijft de gedragscode  van de vereniging waarin centraal staat dat de school de ambitie heeft om recht te doen aan de ontwikkeling van haar hoogbegaafde leerlingen. Onthulling....

GEDRAGSCODE vereniging Begaafdheidsprofielscholen De school heeft een ambitie ten aanzien van HB.
De school heeft haar HB-leerlingen in beeld en biedt maatwerk.
De school betrekt ouders en leerlingen actief en onderhoudt een dialoog met ouders en leerlingen. 
De school zorgt voor voldoende flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte.
De school beschikt over adequate en voldoende expertise op het terrein van HB.
De school onderhoudt een relatie met haar (regionale) omgeving. 
De school is actief lid van de vereniging BPS.

Het Stella Maris College biedt hoogbegaafde leerlingen onderwijsaanpassingen in de vorm van denklessen, verbreding en versnelling. Daarnaast streeft school ernaar om iedere hoogbegaafde leerling tutorbegeleiding te geven.  


begaafdheidsscholen.jpgDe persoonlijke tutor:

Als vastgesteld is dat uw kind hoogbegaafd is, krijgt uw kind een persoonlijke tutor die uw  kind de hele schoolloopbaan blijft begeleiden. In de begeleiding besteedt de tutor aandacht aan de motivatie om te presteren, het omgaan met faalangst (als die er is ) en het gebruik van werk- en leerstrategieën. De tutor is het vaste aanspreekpunt in het netwerk van mensen om uw kind heen.
Uw kind spreekt de tutor ongeveer eens in de drie weken en samen bespreken ze dan de zaken die uw kind bezighouden.
Tenslotte: het Stella Maris College werkt samen met externe begeleiders zoals het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek Nijmegen, psychologen en begeleidingsbureaus.
Wij streven ernaar het meer- of hoogbegaafde kind een passend programma aan te bieden, dat motiverend en uitdagend is.

Meer informatie: KLIK

Verbreding:

Verbreding bestaat uit een aantal activiteiten waarbij de leerlingen  zich verder verdiepen in een bepaald, zelfgekozen  onderwerp, begeleid door een docent van het Stella Maris College en daarbij zelfstandig werken. Nog meer informatie? KLIK

Denklessen:

in de onderbouw krijgen de meer- en hoogbegaafde leerlingen ‘denklessen’ aangeboden,  die de leerlingen helpen om te gaan met hun bijzondere intelligentie. Het gaat om jaarlijks 16 lessen, waarin een reeks verschillende onderwerpen behandeld wordt. In deze lessen staan zelfreflectie, creatief denkvermogen, doorzettingsvermogen en samenwerkingsactiviteiten centraal.
Inhoud denklessen; informatie : KLIK

Publicatie: over denklessen wordt nogal gepubliceerd. Als eerste voorbeeld een artikel in Talent : pagina 1, pagina 2 en pagina 3

Onderzoeken:


In 2013 is ons hoogbegaafdheidbeleid (en dan vooral de denklessen) onderzocht door Universiteit Maastricht. Lees hier de samenvatting van hun bevindingen.
Conclusies uit het onderzoek naar de voorspellende waarde van de IST en FES test met betrekking tot schoolsucces bij meer- en hoogbegaafde leerlingen, afgenomen bij leerlingen van het Stella Maris College door Radboud Universiteit Nijmegen. Lees hier.