Bovenschoolse masterclass voor basisschool leerlingen

Op woensdagochtenden tussen 8.30 en 10.00 uur worden er bovenschoolse masterclasses gegeven aan basisschool leerlingen van groep 8 door leerlingen van het Stella Maris College die gecoacht en ondersteund worden door docenten van onze school.

Masterclass is gericht op ontwikkeling van persoonlijkheid, 3 procesdoelen.
Masterclass is geslaagd wanneer
- leerlingen gemotiveerd hebben meegewerkt
- leerlingen betrokken hebben deelgenomen
- leerlingen bij tegenslag toch hebben doorgezet.

Masterclass is een bonus op de activiteiten die voor de HB-leerlingen in de school plaats vinden.

Thema’s zijn:

* Debatteren
* Egypte
* Engels
* Kunst

Na afloop van iedere cyclus van drie weken vullen de kinderen een evaluatieformulier in.
Resultaat kun u hier zien!

Basisschool selecteert leerlingen op basis van kind kenmerken van hoogbegaafdheid.
Ouders geven toestemming voor deelname.
Bij het selecteren van hoogbegaafde kinderen wordt op kind kenmerken gelet zoals die worden omschreven op de site van SLO:

http://talentstimuleren.nl/thema/begaafdheid/hoog-begaafdheid