TeenzCollege

,een gemeenschappelijk verrijkingstraject van Maastricht University  voor lvo-leerlingen van Porta Mosana College, Grotius College en Stella Maris College.

Het TeenzCollege is een initiatief van het wetenschaps knooppunt van de Universiteit van Maastricht.  Het uitgangspunt is leerlingen uit het voortgezet onderwijs in een vroeg stadium kennis te laten maken met de academische denk- en werkwijze van de universitaire wereld. Leerlingen uit 4VWO/tto van Porta Mosana, Grotius, Stella Maris en het Bernardinus College gaan een achttal dinsdagmiddagen naar de universiteit om het Engelstalige programma van het Teenzcollege te volgen.

De professoren van de 5 faculteiten van de universiteit hebben als thema de Tweede Wereldoorlog gekozen met speciale aandacht voor het struikelsteentjes-initiatief. Het struikelsteentjes-project is begonnen door de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Struikelsteentjes zijn kleine koperen “keien” die de herinnering aan een individueel slachtoffer van het Nazi-regime moeten vasthouden. In Europa zijn al zo’n 32000 struikelsteentjes geplaatst en diverse Nederlandse steden, waaronder Maastricht, participeren in het project. Prof. dr. Fred Grünfeld heeft op de introductiedag (dinsdag 14 januari) de leerlingen meegenomen op een wandeling door Maastricht langs de struikelsteentjes. Hierbij werd iets verteld over de geschiedenis en de omstandigheden van de personen voor wie de steentjes gelegd zijn.

Het thema Tweede Wereldoorlog lijkt wellicht ver weg en gedateerd maar niets is minder waar. Juist recente ontwikkelingen laten zien hoe actueel dit thema nog is. De Tweede Wereldoorlog is een rode draad van waaruit allerlei wetenschappelijke invalshoeken belicht worden: vanuit de economie, de geschiedenis, de biologie, de psychologie en het recht.

De leerlingen krijgen lezingen met uitdagende titels als de  ‘Economic crisis’ , ‘The psychology of evil’ en ‘Genetic variation and discrimination’’ en maken kennis met het Probleemgestuurd Onderwijs (PGO) waarin zij worden begeleid door student-tutoren van de universiteit.  In groepen wordt samengewerkt  met leerlingen van de 4 scholen gemengd waarbij de leerlingen ook een gemeenschappelijk eindproduct produceren. De universiteit biedt op deze manier een unieke verrijkings mogelijkheid voor gemotiveerde leerlingen om zich te ontwikkelen.                         

Door elke dinsdagmiddag bezig te zijn met een college en een onderwijsgroep worden de leerlingen uitgedaagd buiten de kaders van het reguliere onderwijs te excelleren. Ze zullen de gemiste lessen op de een of andere manier moeten inhalen maar dat maakt het project alleen maar waardevoller.

De laatste bijeenkomst, op 29 maart, staat in het teken van het uitreiken van een certificaat. Deze uitreiking wordt in een feestelijk jasje gegoten waarbij ook ouders en andere belangstellenden uitgenodigd zijn. Voor meer informatie over het TeenzCollege kunt u een kijkje nemen op: www.kidzcollege.nl/teenzcollege.

Zie deze bijgevoegde folder voor het huidige programma!

Het verslag van deze happening is hier te vinden.