Academic Experience van de Open Universiteit 

Academic Experience is een programma van de Open Universiteit die vwo en havo leerlingen, die meer lesstof kunnen verwerken dan er regulier binnen de lessen op school wordt aangeboden, de mogelijkheid biedt om extra te studeren als voorbereiding op het hoger onderwijs. De leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om een cursus van één module uit een bachelorprogramma te bestuderen. Ze worden online begeleid door professoren en hebben contact met andere studenten waarmee ze in werkgroepen participeren.

Wat kunnen de leerlingen met zo’n cursus? In eerste instantie werd aangenomen dat de leerlingen zo  een betere keuze konden maken voor een vervolgstudie. Maar evaluaties hebben uitgewezen dat met name de studievaardigheden en het zelfstandig studeren op academisch niveau alle leerlingen meer vertrouwen heeft gegeven in hun eigen competenties. Veel leerlingen kiezen overigens een cursus uit het vakgebied van hun tweede keuze om zo een betere motivatie te krijgen voor de uiteindelijke opleidingkeuze.

Op dit moment volgen er 6 leerlingen van onze school een module aan de Open Universiteit.