Versnelling

Soms is het goed voor een leerling om versneld door de lesstof te gaan.

Het Stella Maris College heeft daarover de volgende afspraken gemaakt:

Het verzoek tot versnelling voor een of meerdere vakken kan komen van ouders, leerling, tutor, mentor of vakdocent

De HB coördinator bespreekt het verzoek met teamleider en tutor.

De teamleider en HB-coördinator besluiten het verzoek al of niet te honoreren op basis van de gegevens die in het overleg naar voren zijn gebracht.

Als dit verzoek toegekend wordt volgt er een overleg met de sectievoorzitter en vakdocent van het vak waarvoor versnelling is toegekend. Tijdens dit gesprek worden de organisatie en aanpak besproken en worden oplossingen gezocht voor mogelijke knelpunten. Tevens wordt gekeken naar de consequenties van versnellen op het (examen)traject in de bovenbouw. De sectievoorzitter informeert de betreffende sectie/vakcollega.

Na iedere periode vindt er een evaluatie plaats waarin, indien nodig, bijgesteld kan worden in het proces.