Passend Onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen een zorgplicht.
Dit betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moeten bieden.
Vroeger moesten ouders zelf op zoek gaan naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze.
De school heeft dan de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs
of het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Het ondersteuningsprofiel van de school is bedoeld om aan te geven welke begeleiding de school kan bieden.

Samenwerken
Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs
samen in een samenwerkingsverband. Het Stella Maris College is verbonden aan het samenwerkingsverband Maastricht e.o. Dit verband heeft een
ondersteuningsplan opgesteld. In dit plan ligt vast welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden.
Daarnaast is vastgelegd hoe de extra ondersteuning is georganiseerd en hoe de gelden worden besteed.

Hier vindt U het zorgprofiel van het Stella Maris College Havo en VWO.

Hier vindt u het ondersteuningsplan 2015-2019