Aanmeldingen voor het 1e leerjaar voor het schooljaar 2018-2019

De aanmeldingsperiode voor het 1e leerjaar voor het schooljaar 2018-2019 staat gepland van eind februari 2018 t/m eind maart 2018. Dit is een ruime periode waarin u waarschijnlijk ook een gesprek voert met de leerkracht van groep 8 over het doorstroom-advies, eventueel het plaatsings-advies en over het onderwijskundig rapport.

Na het gesprek met de leerkracht over doorstroom advies e.d. kunt u het aanmeldingsformulier gewoon inleveren bij de receptie of opsturen ter attentie van de administratie van de school. Eventueel kunt u bij de receptioniste een gesprek aanvragen met een zorg- of hoogbegaafdheids-coördinator of met de teamleider van de 1e klassen. In een dergelijk gesprek kunt u bijzonderheden over uw kind toelichten.

Een aanmelding is pas voor ons compleet als de volgende documenten zijn ingeleverd:

  • Een aanmeldingsformulier brugklas voor het schooljaar 2019-2020
    (als uw kind speciale zorg nodig heeft, verzoeken wij u om dit duidelijk op het aanmeldingsformulier te vermelden)
  • Een kopie van het ID van het aangemelde kind waarop het Burgerservicenummer zichtbaar is
  • Het onderwijskundig rapport van de basisschool met daarop, of samen met, het doorstroom advies, eventueel een plaatsingsadvies én een overzicht van de CITO volgsysteem toetsen van groepen 6, 7 en 8
    (Dit onderwijskundig rapport dient de leerkracht / de basisschool tijdig in te leveren. Wij vragen aan basisscholen om dit bij voorkeur digitaal in te leveren)

Vanaf eind maart gaan wij aan de slag met de verwerking van de aanmeldingen. Onze contactpersonen en onze zorg- en HB-coördinatoren zullen dan de basisscholen benaderen om hen in de gelegenheid te stellen om de aangemelde leerlingen nader toe te lichten.

Heroverweging van het doorstroom advies
Mogelijk past de basisschool het doorstroom advies aan nadat de leerlingrapportages van de CITO eindtoets bekend zijn gemaakt op de portal van de centrale eindtoets. Basisscholen zullen eventuele wijzigingen van adviezen rechtstreeks aan ons door geven vóór 9 juni. De ervaring leert inmiddels dat wij na 9 juni nog behoorlijk moeten gaan sleutelen aan de aanmeldingen en de te formeren groepen. Daarom vragen wij u om de termijnen te respecteren.

Voor alle zekerheid hebben we alle bovenstaande informatie ook in een brief gezet. Deze brief kun je hier ophalen.

Instroom in ander leerjaar
Het aanmeldingsformulier waarmee je je kunt aanmelden voor een ander leerjaar kun je hier vinden!